Title:
Age Management SALON 2022
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON 2022

Age Management SALON 2022
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:18. máj 2022, 9:00h - 13:00h
Uzávierka prihlášok:14. máj 2022
Miesto konania:Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava
Pre koho?Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.
Čo získate?Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.
Cena:80 EUR bez DPH/ AIVD 60€ bez DPH (Pokiaľ nie ste platcom DPH, dostanete faktúru zo združenia Age Management, o.z. bez DPH)

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje:

priebeh životných etáp človeka na pracovisku,

jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

____________________________________________________________________________________________________________________

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Kreslo pre hosťa: Emília Vášáryová
Emília Vášáryová (* 18. máj 1942, Horná Štubňa) je divadelná a filmová herečka, a pedagogička. V roku 1959 maturovala na jedenásťročnej strednej škole v Banskej Štiavnici a v roku 1963 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Rok pôsobila v Činohre divadla Nová scéna v Bratislave, od roku 1964 je členkou Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobí dodnes.
Stvárnila cez sto divadelných postáv, súpis jej filmových a televíznych úloh obsahuje takmer dvesto titulov. Za svoju tvorbu a spoločenské postoje získala viacero významných ocenení (napríklad Cena Janka Borodáča, Zlatý krokodíl, Telemúza, Krištáľové krídlo, Dosky, Hercova misia, Český lev), a je tiež držiteľkou štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Zároveň sa nedávno stala držiteľkou Národnej filmovej ceny Slnko v sieti za roky 2020 - 2021. 

Speakers

Katarína Cigánová

Katarína Cigánová je príkladom využitia celoživotného vzdelávania a age-manažmentu v záujme aktívneho životného postoja. Absolvovala štúdium Národopisu na FF UK popri 23 ročnom tancovaní v SĽUKu. Po odchode do dôchodku „za výsluhu rokov“ si doplnila vzdelanie 2-ročnou Školou verejnej správy na Academii Istropolitane a v priebehu nasledujúcich rokov sa prepracovala z pozície asistentky riaditeľky na post lektorky a projektovej manažérky v AINove vďaka pravidelnému doplňujúcemu štúdiu problematiky EÚ na rôznych renomovaných inštitúciách ako CDG Duisberg, EIPA Maastricht a DFH Frederigsberg.

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.

Je absolventkou Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 2006 pracuje ako riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, ktorého činnosť sa zameriava na štyri kľúčové oblasti: vysokoškolskej výučby odborného cudzieho jazyka, organizácii jazykových kurzov a medzinárodnej certifikácií, seniorskému vzdelávaniu a ďalšiemu vzdelávaniu vysokoškolských učiteľov. Profesijne sa venuje manažmentu vzdelávania s dôrazom na možnosti prepájania výstupov vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Spolupracuje na plánovaní, tvorbe a riadení projektov ďalšieho vzdelávania zameraných najmä na oblasť vzdelávania pre 45+. Je spoluautorkou systému Adaptačného vzdelávania pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov Žilinskej univerzity v Žiline, súčasťou ktorého je aj kurz Profesijnej seniority. Je prezidentkou Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku.

PhDr. Ľubica Mindeková

Je absolventkou FF Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2015 pracuje ako koordinátorka Univerzity tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity. Profesijne sa venuje lektorovaniu vybraných prednášok pre jej študentov s využitím zážitkovej pedagogiky. Spolupracuje ako kreatívny tvorca pri medializácii činnosti Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA. Je lektorkou kurzu Profesijnej seniority v systéme Adaptačného vzdelávania pre začínajúcich vysokoškolských učiteľov Žilinskej univerzity v Žiline.

Ing. Patrícia Vávra

Patrícia Vávra riaditeľka odboru analýz a koordinácie politík aktívneho starnutia, MPSVR SR. Je absolventkou Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor verejná správa. Pôsobí na sekcii sociálneho poisteniadôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Dlhodobo sa venuje najmä dôchodkovému systému a jeho udržateľnosti, vrátane aktívneho starnutia. V súčasnosti sa Patrícia so svojím tímom venuje aj koordinácií Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030.

.

__PhDr. Anna Hudaková

 Má viac ako 25 rokov skúsenosti v oblasti manažmentu medzinárodných firiem, začínala ako Sales Manager a už viac ako 20 rokov sa venuje HR, v oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov, organizačnému rozvoju, viedla významné transformácie a integrácie v Slovenskej a Českej republike, podieľala sa na globálnych a európskych projektoch v rámci Deutche Telekom Group a Sanofi Group. Vyštudovala Výchovu a vzdelávanie UPJŠ, Human Resources MCE Brussels a viacero exekutívnych vzdelávacích programov na London Business School. 

Program

8:30 - 9:00 

Registrácia a ranná káva / Registration & morning coffee

9:00 - 9:45

Otvorenie salónu / Opening

Pripojenie, zdieľanie, vytváranie sietí / World café: Connecting, sharing, networking

Anna Hudáková, stratég pre ľudí a kultúru

9:45 - 10:05

Príležitosti pre regióny: Vzdelávanie dospelých v projektoch Academie Istropolitany Nova / 

Oportunities for Regions: Adult Education in Academia Istropolitana Nova Projets

Katarína Cigánová, lektorka, odb. Európske záležitosti, Academia Istropolitana Nova

10:05 - 10:30

Skúsenosti s kurzom Profesijná seniorita na Žilinskej univerzite / 

Sharing experience with delivering a course: Professional seniority at University of Žilina

Lucia Hrebeňárová, Ľubica Mindelková Žilinská univerzita 

10:30 - 11:00

Prestávka / Break

11:00 - 11:30

Rozhovor s Emíliou Vášáryovou / Interview with Emília Vášáryová

Rozhovor so skvelou slovenskou herečkou o jej práci a živote

11:40 - 12:00

Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 - 2030 / 
National Program on Active Ageing for 2021-2030
Parícia Vávra, riaditeľka odboru analýz a koordinácie politík aktívneho starnutia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

12:00 - 12:50

Panelová diskusia / Panel discussion

12:50

Záver konferencie / FINAL WORDS & CLOSING of conference

Fotogaléria