Title:
Age Management SALON 2020
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-06-24
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON 2020

Age Management SALON 2020

& Rozvoj ľudských zdrojov 2020 (HRDA)

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:22. október 2020
Uzávierka prihlášok:21. október 2020
Miesto konania:on-line, v čase 8:30 - 9:30h
Pre koho?Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.
Čo získate?Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.

Age Management SALON 2020
&

Rozvoj ľudských zdrojov 2020 (HRDA)

 Zmena!

Vážení priatelia.
Verili sme, že sa stretneme osobne na konferencii Age Management SALON 2020, ale nie je to možné.

Neradi by sme prišli o stretnutie s vami a tiež, aby naša niekoľkomesačná práca vyšla nazmar. Náš skvelý odborný program bude rozdelený do hodinových on line blokov (každý mesiac jeden).

Pridajte sa k nám on line všetci, ktorí pracujete v HR a hľadáte inšpiráciu, či nové informácie pre oblasť age managementu v rôznych pracovných oblastiach.

.

2. téma on-line (26. november 2020)

Majster, tovaryš a učeň v digitálnej dobe, Máriol Lelovský, 1. viceprezident, ITAS

Registrujte sa TU

Zaregistrujte sa do 25. októbra, 16:00 h

...

1. téma on-line (22. október 2020)
Age Management uptake, projekt Erasmus +, Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR
Neviditeľná vlna, ktorá nás zasiahne, Oliver Šimko, projektový manažér, školiteľ

Registrujte sa TU

Zaregistrujte sa do 21. októbra, 16:00 h

Registrujte sa 

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadnuje:
priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

Digitálny vek a ekonomika 4.0 vyžadujú strategické a digitálne zručnosti pre zamestnancov všetkých vekových kategórii, aby boli schopní zvládať výzvy blízkej budúcnosti.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management Balancing o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Speakers

Mgr. Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. 

Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohodyzamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., expert projektu, AIVD Age Management

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany zdravia a vplyvu životného pracovného prostredia na ľudské zdravie. V rokoch 2003 - 2013 riadil Zdravotný ústav so sídlom v Brne. 

Budú prednesené výsledky merania indexu pracovnej schopnosti WAI získanej v priebehu rokov 2012-16 v ČR. Naša databáza WAI má v súčasnosti prvých cca 1000 nameraných hodnôt, ktoré boli získané na rôznych pracoviskách ČR. Doterajšie hodnotenie pracovnej schopnosti pomocou tejto metódy bolo v ČR zamerané prevažne na zamestnanecké skupiny staršie ako 50 rokov. Doterajšie výsledky potvrdzujú obdobné zistenia uskutočnené touto metódou v zahraničí (Fínsko, Holandsko).

 PhDr. Václav Staškovič, riaditeľ ľudských zdrojov , RTVS

 Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej      práci. Každá firma a väčšia spoločnosť má svoje špecifiká, to počúvame stále, ale je to naozaj tak? Existuje spôsob, ako môže spolupracovať zamestnanec senior so zamestnancom generácie Z, alebo mileniánom? Ak sa Vám zdajú tieto otázky dôležité, a zaujali Vás chcete vedieť viac o nasledujúcich témach: 

  • Rozdiel medzi klasickou a tvorivou prácou
  • Vedomosti, zručnosti a kompetencie sú niekedy málo, keď chýba talent
  • Čo môže odovzdať zamestnanec – senior firme
Príďte na našu konferenciu a vydržte až do konca.

Ing. Radoslav Miko, generálny riaditeľ, KUEHNE + NAGEL Slovensko

 Posledných 9 rokov riadi spoločnosť Kuehne+Nagel na Slovensku. V oblasti logistiky, riadenia dodávateľských reťazcov ako aj inovácií v segmente korporátnych logistických tokov pôsobí takmer 20 rokov. Dlhodobý rozvoj stratégie, riadenia zmien a zvyšovanie efektivity považuje za kľúčové parametre pri rozvoji každej organizácie pri zachovaní otvoreného prístupu v zmenovom procese. Dbá na to, aby firemná kultúra, bola neeodeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti a základným parametrom adaptácie a evolúcie. Rešpekt, Empatia a Odvaha sú tri hlavné hodnoty, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Mgr. Lucia Svobodová, vedecko technická pracovníčka, SAV- biomedicínske centrum 

Pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako vedecko-technický pracovník a ako študent doktorandského štúdia sa pod vedením doc. Ukropcovej na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK venuje efektu cvičenia na metabolizmus a kognitívne funkcie. Vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa so špecializáciou na regeneráciu a výživu v športe získala na Fakultě sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne a v štúdiu pokračovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila získaním magisterského titulu v odbore Šport a zdravie so špecializáciou na Šport pre všetkých. Ako asistent pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Katedre telovýchovnej medicíny. Od roku 2013 sa venuje individuálnemu cvičeniu metódy SM systém so zameraním na odstraňovanie porúch pohybového systému a od roku 2014 sa venuje výživovému poradenstvu v oblasti klinickej a športovej výživy ako nutričný špecialista a spolupracuje s ordináciou praktickej lekárky MUDr. Adriany Šimkovej v Pezinku. Vo svojom voľnom čase spolupracuje so spoločnosťou Sviežo s.r.o, akreditovaným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako školiace pracovisko pre prípravu inštruktorov power jogy ako školiteľ v oblasti športovej fyziológie a športového tréningu. 

Mgr. Martina Štarková, vedúca oddelenia HR biznis partnerov, Generali poisťovňa 

V oblasti ľudských zdrojov pôsobí od roku  2008, kedy začala stážovať v Poštovej banke. V Generali pôsobí od roku 2012, kde budovala a rozvíja tím HR business partnerov. Jej aktuálnou srdcovou témou je téma inklúzie a diverzity na pracovisku. Počas svojej materskej dovolenky rozbehla projekt spolupráce s rodičmi v Generali, ktorí sú na materskej dovolenke, ktorého cieľom je udržať kontakt medzi zamestnávateľom a rodičom počas rodičovskej prestávky a tým uľahčiť návrat do práce. V rámci svojej prezentácie predstaví koncept „odbočiek v kariére“ ako  nástroj na prevenciu vyhorenia a udržanie zamestnancov.

Ing. Mário Lelovský, 1. viceprezident, ITAS                                                       

V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. V roku 2014 sa stal prezidentom ITAS, v roku 2017 bol zvolený do funkcie prvého viceprezidenta a opätovne aj v r. 2019. Angažuje sa vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Je podpredsedom výboru pre Digital skills pri DigitalEurope, strešnej organizácie digitálneho priemyslu celej EÚ. Od roku 2014 je viceprezidentom RÚZ a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. V roku 2018 bol zvolený za prvého viceprezidenta RÚZ, kde vedie podvýbor pre digitálnu ekonomiku. Je predsedom dozornej rady spoločnosti SEWA a. s. zaoberajúcej sa zberom a recykláciou elektro-odpadu. V septembri 2017 počas prvého zasadnutia Digitálnej koalície bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej kalície SR a v roku 2019 sa stal prezidentom neziskovej organizácie Ukrajine- Slovak Centre v Kyjeve.

Ivana Molnárová, CEO Profesia.sk

Ivana Molnarova sa narodila v Humennom. Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej prvým a zároveň stálestále aktuálnym zamestnávateľom je internetový pracovný portál Profesia.sk. Do firmy nastúpila ako obchodná zástupkyňa, od roku 2010 je výkonná riaditeľka. Za jej vedenia firmu od britskej mediálnej skupiny DMGT v roku 2012 kúpila konkurenčná fínska Alma Media. Veľkým koníčkom je pre ňu beh, zabehla už viacero polmaratónov. Má dve deti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.  – prezident AIVD v SR

Pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých od roku 2000. Doktorát z andragogiky získal dizertačnou prácou zameranou na systémy riadenia kvality v inštitúciách vzdelávania dospelých (2010). Prešiel rôznymi pracovnými pozíciami v neziskovom a súkromnom sektore (12 rokov v Akadémii vzdelávania, 3 roky v die Berater a Trexima), zároveň od roku 2011 pracuje na Katedre pedagogiky a andragogiky, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Stál pri zrode podujatia Týždeň celoživotného učenia na Slovensku a ocenení Cena AIVD. Je prezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (od 2011), členom Výkonnej rady Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých (od 2017) a členom Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport SR (od 2019). V rámci aktivít zameraných na prepájanie teórie s praxou čerpá z projektových skúseností z mnohých domácich a zahraničných projektov.

Mgr. Oliver Šimko – CEO luducrafts   

Založil a momentálne vedie luducrafts -  gamifikačné štúdio, ktoré vyvíja na mieru šité riešenia postavené na princípoch herného dizajnu, behaviorálnych vied a metodiky design thinking. Od roku 2014 má luducrafts na konte spoluprácu so spoločnosťami ako Slovenská sporiteľňa, innogy, Sygic, alebo Slovak Telekom. Svoju misiu rozšíril o snahu priniesť nové edukačné nástroje, ktoré by podporovali aktívne občianstvo. Jedným z príkladov je edukačná hra o konšpiráciach oBLUDnosti, ktorej je spoluautor. Oliver už od svojich študentských čias aktívne spolupracuje s AIVD v SR na domácich a zahraničných projektoch.

Program

8:30- 9:00

Registrácia. Ranná káva

Otvorenie salónu

Kreslo pre hosťa 
Anna Hudáková
Nové trendy v age managemente v zahraničí 

Ilona Štorová, prezidentka ČAAM, ČR

Vyhodnotenie pracovnej schopnosti u učiteľov Juhomoravského kraja metódou Work Ability Index (WAI)
Bohumil Pokorný, manažér projektu, ČR
Age Management uptake, projekt Erasmus +

Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR

Neviditeľná vlna, ktorá nás zasiahne
Oliver Šimko, projektový manažér, školiteľ
Prístup zamestnávateľov k riešeniu problematiky Age managementu Výstupy z dotazníka
Peter Molnár, výkonný sekretár RÚZ 
Zdravie vs. pracovný výkon  alebo ako využiť stravu pre podporu zdravia aj pracovného výkonu 
Lucia Svobodová SAV- biomedicínske centrum
Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej práci
Václav Staškovič, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, RTVS
Odbočky v kariére
Martina Štarková, Úsek ľudských zdrojov a organizáci, vedúca oddelenia HR biznis partnerov, Generali Poisťovňa, a. s.
Rola GM v stratégii HR 2020 a ďalej...
Radoslav Miko, generálny riaditeľ, KUEHNE + NAGEL Slovensko
Majster, tovaryš a učeň v digitálnej dobe. Ako si vzájomne môžu vymienať skúsenosti starší zamestnanci a digitálna generácia?
Mário Lelovský, 1. viceprezident, ITAS 
Ľudskosť, nie je slabosť, ale cesta k úspechu
Ivana Molnárová, CEO Profesia.sk
Diskusia - odpovede na otázky.
Vyhodnotenie ankety

Záver konferencie 

Fotogaléria