Title:
Age Management SALON 2020
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2020-08-04
 
Generálny partner
Hlavný partner
Partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

Age Management SALON 2020

Age Management SALON 2020

& Rozvoj ľudských zdrojov 2020 (HRDA)

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:22. október 2020
Uzávierka prihlášok:15. október 2020
Miesto konania:Hotel **** SOREA REGIA, Kráľovské údolie 6, Bratislava
Pre koho?Profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.
Čo získate?Získate informácie ako pripravovať zamestnancov na zmeny, podporovať ich konkurencieschopnosť v súvislosti s demografickými zmenami.
Cena:85 EUR bez DPH

Konferencia Age Management SALON sa bude realizovať až na jeseň v termíne
22. október 2020!

Tento rok sme sa dohodli s partnermi z HRDA, že spojíme sily a pripravíme spoločnú akciu - „dvojkonferenciu“, pretože age managment sa prelínaja všetkými témami, ktoré máme každý v tohtoročnom programe.  
Vzájomne tak obohatíme svojich účastníkov aktuálnymi informáciami o trendoch age managementu v EU a vývoji digitálneho veku a ekonomike 4.0.


Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje: 
priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 


Digitálny vek a ekonomika 4.0 vyžadujú strategické a digitálne zručnosti pre zamestnancov všetkých vekových kategórii, aby boli schopní zvládať výzvy blízkej budúcnosti.


Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management Balancing o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Speakers

Mgr. Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. 

Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohodyzamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., expert projektu, AIVD Age Management

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Dlhodobo pôsobí v oblasti ochrany zdravia a vplyvu životného pracovného prostredia na ľudské zdravie. V rokoch 2003 - 2013 riadil Zdravotný ústav so sídlom v Brne. 

Budú prednesené výsledky merania indexu pracovnej schopnosti WAI získanej v priebehu rokov 2012-16 v ČR. Naša databáza WAI má v súčasnosti prvých cca 1000 nameraných hodnôt, ktoré boli získané na rôznych pracoviskách ČR. Doterajšie hodnotenie pracovnej schopnosti pomocou tejto metódy bolo v ČR zamerané prevažne na zamestnanecké skupiny staršie ako 50 rokov. Doterajšie výsledky potvrdzujú obdobné zistenia uskutočnené touto metódou v zahraničí (Fínsko, Holandsko).

 PhDr. Václav Staškovič, riaditeľ ľudských zdrojov , RTVS

 Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej      práci. Každá firma a väčšia spoločnosť má svoje špecifiká, to počúvame stále, ale je to naozaj tak? Existuje spôsob, ako môže spolupracovať zamestnanec senior so zamestnancom generácie Z, alebo mileniánom? Ak sa Vám zdajú tieto otázky dôležité, a zaujali Vás chcete vedieť viac o nasledujúcich témach: 

  • Rozdiel medzi klasickou a tvorivou prácou
  • Vedomosti, zručnosti a kompetencie sú niekedy málo, keď chýba talent
  • Čo môže odovzdať zamestnanec – senior firme
Príďte na našu konferenciu a vydržte až do konca.

Ing. Radoslav Miko, generálny riaditeľ, KUEHNE + NAGEL Slovensko

 Posledných 9 rokov riadi spoločnosť Kuehne+Nagel na Slovensku. V oblasti logistiky, riadenia dodávateľských reťazcov ako aj inovácií v segmente korporátnych logistických tokov pôsobí takmer 20 rokov. Dlhodobý rozvoj stratégie, riadenia zmien a zvyšovanie efektivity považuje za kľúčové parametre pri rozvoji každej organizácie pri zachovaní otvoreného prístupu v zmenovom procese. Dbá na to, aby firemná kultúra, bola neeodeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti a základným parametrom adaptácie a evolúcie. Rešpekt, Empatia a Odvaha sú tri hlavné hodnoty, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Mgr. Lucia Svobodová, vedecko technická pracovníčka, SAV- biomedicínske centrum 

Pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako vedecko-technický pracovník a ako študent doktorandského štúdia sa pod vedením doc. Ukropcovej na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty UK venuje efektu cvičenia na metabolizmus a kognitívne funkcie. Vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho stupňa so špecializáciou na regeneráciu a výživu v športe získala na Fakultě sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne a v štúdiu pokračovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila získaním magisterského titulu v odbore Šport a zdravie so špecializáciou na Šport pre všetkých. Ako asistent pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Katedre telovýchovnej medicíny. Od roku 2013 sa venuje individuálnemu cvičeniu metódy SM systém so zameraním na odstraňovanie porúch pohybového systému a od roku 2014 sa venuje výživovému poradenstvu v oblasti klinickej a športovej výživy ako nutričný špecialista a spolupracuje s ordináciou praktickej lekárky MUDr. Adriany Šimkovej v Pezinku. Vo svojom voľnom čase spolupracuje so spoločnosťou Sviežo s.r.o, akreditovaným Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ako školiace pracovisko pre prípravu inštruktorov power jogy ako školiteľ v oblasti športovej fyziológie a športového tréningu. 

Mgr. Martina Štarková, vedúca oddelenia HR biznis partnerov, Generali poisťovňa 

V oblasti ľudských zdrojov pôsobí od roku  2008, kedy začala stážovať v Poštovej banke. V Generali pôsobí od roku 2012, kde budovala a rozvíja tím HR business partnerov. Jej aktuálnou srdcovou témou je téma inklúzie a diverzity na pracovisku. Počas svojej materskej dovolenky rozbehla projekt spolupráce s rodičmi v Generali, ktorí sú na materskej dovolenke, ktorého cieľom je udržať kontakt medzi zamestnávateľom a rodičom počas rodičovskej prestávky a tým uľahčiť návrat do práce. V rámci svojej prezentácie predstaví koncept „odbočiek v kariére“ ako  nástroj na prevenciu vyhorenia a udržanie zamestnancov.

Ing. Mário Lelovský, 1. viceprezident, ITAS                                                       

V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. V roku 2014 sa stal prezidentom ITAS, v roku 2017 bol zvolený do funkcie prvého viceprezidenta a opätovne aj v r. 2019. Angažuje sa vo viacerých slovenských a medzinárodných inštitúciách na poli podpory a rozvoja IT sektora, digitálnych zručností, vzdelávania a podnikania. Je podpredsedom výboru pre Digital skills pri DigitalEurope, strešnej organizácie digitálneho priemyslu celej EÚ. Od roku 2014 je viceprezidentom RÚZ a členom výborov pre hospodárstvo, prácu a životné prostredie. V roku 2018 bol zvolený za prvého viceprezidenta RÚZ, kde vedie podvýbor pre digitálnu ekonomiku. Je predsedom dozornej rady spoločnosti SEWA a. s. zaoberajúcej sa zberom a recykláciou elektro-odpadu. V septembri 2017 počas prvého zasadnutia Digitálnej koalície bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Digitálnej kalície SR a v roku 2019 sa stal prezidentom neziskovej organizácie Ukrajine- Slovak Centre v Kyjeve.

Program

8:30 - 9:00             

Registrácia. Ranná káva

Otvorenie salónu

Kreslo pre hosťa
Anna Hudáková

Nové trendy v age managemente v zahraničí
Ilona Štorová, prezidentka ČAAM, ČR

Vyhodnotenie pracovnej schopnosti u učiteľov Juhomoravského kraja metódou Work Ability Index (WAI)
Bohumil Pokorný, manažér projektu, ČR

Age Management uptake, projekt Erasmus +
Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR

Neviditeľná vlna, ktorá nás zasiahne
Oliver Šimko, projektový manažér, školiteľ

Prístup zamestnávateľov k riešeniu problematiky Age managementu. Výstupy z dotazníka
Peter Molnár, výkonný sekretár RÚZ

Zdravie vs. pracovný výkon  alebo ako využiť stravu pre podporu zdravia aj pracovného výkonu 
Lucia Slobodová, SAV – biomedicínske centrum

Rozvoj talentov a vplyv seniorov na vnímanie mladých ľudí pri tvorivej práci
Václav Staškovič, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, RTVS

Odbočky v kariére
Martina Štarková, Úsek ľudských zdrojov a organizácie, vedúca oddelenia HR biznis partnerov, Generali Poisťovňa, a. s.

Rola GM v stratégii HR 2020 a ďalej...
Radoslav Miko, generálny riaditeľ, KUEHNE + NAGEL Slovensko

Majster, tovaryš a učeň v digitálnej dobe.
Ako si vzájomne môžu vymieňať skúsenosti starší zamestnanci a digitálna generácia?Mário Lelovský, 1. viceprezident, ITAS

Diskusia - odpovede na otázky.

Vyhodnotenie ankety

Záver konferencie 

Fotogaléria

 

Obchodné podmienky

Storno podmienky 
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať 
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie 
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie 
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5 
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317 
SWIFT: TATR SK BX 
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok85 €17 €102 €
Zľava (klienti Intenzívy, TCG, ZO SR)65 €13 €78 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.