Title:
8. MARKETING DAY
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Partner
Zdieľať na LinkedIn

8. MARKETING DAY

8. MARKETING DAY

E-commerce trendy 2017 & Exkurzia do Volkswagenu

Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:29. marec 2017
Uzávierka prihlášok:24. marec 2017
Miesto konania:VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava , Slovensko
Pre koho?manažérom, špecialistom z oblasti marketingu, obchodu, predaja, absolventom certifikovaných kurzov Marketing CIMA a Sales CIMA
Cena:70 € bez DPH

Online marketing je svetovládca... 

Marketing Day je biznis klub zameraný na good practices a diskusiu manažérov z oblasti riadenia, marketingu a obchodu.
Podporuje výmenu skúseností všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike trhu a pre ktorých je orientácia v marketingu nevyhnutnou požiadavkou efektívneho riadenia a zvyšovania konkurencieschopnosti firiem.

V programe vás čaká exkurzia na miesto, kde sa obyčajný smrteľník nedostane. Budete mať jedinečnú možnosť navštíviť výrobný závod Volkswagen a pozrieť sa do prevádzky výroby elektromobilov. Všetko s odborným výkladom.
Po skončení exkurzie bude nasledovať zaujímavý program s expertmi z oblasti E-commerce.

Informácia ohľadom dopravy: Individuálna
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Slovensko

Stretnutie účastnikov o 13:00-13:15 pri hlavnej bráne.
Viac info (MHD, vstupná brána) a MAPA TU

V prípade neskorého príchodu kontaktuje pani Hegerovú na t.č. 0907 133 500, avšak za umožnenie vstupu do areálu neručíme. 

Speakers

Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) je nezávislá asociácia podporujúca rozvoj elektronického obchodu a elektronickej komunikácie na Slovensku. Vznikla v roku 1998 a medzi jej členov patria okrem elektronických obchodov aj spoločnosti z oblasti informačných technológií, telekomunikácií, finančné inštitúcie ale aj podnikateľské subjekty z ďalších oblastí podieľajúcich sa na rozvoji tohto trhového segmentu.
Hlavné aktivity SAEC v oblasti predaja cez internet sú zamerané na monitorovanie situácie a vývoja na trhu, definovanie spoločných štandardov v oblasti bezpečnosti a kvality predaja a popularizácii internetového predaja. Jedným z kľúčových projektov v tejto oblasti je certifikácia internetových obchodov „SAEC – Bezpečný nákup“, ktorá je založená na legislatívnom audite obchodných podmienok a procesov internetových obchodov.


Spoločnosť PubRes s.r.o. sa na trhu kreatívneho priemyslu pohybuje od roku 1993. Ako poradenská spoločnosť sa PubRes špecializuje na oblasť kreatívneho priemyslu s dôrazom na problematiku duševného vlastníctva, predovšetkým na otázky autoského práva a s ním súvisiacich práv. V oblasti podnikateľského poradenstva spoločnosť spolupracuje s viacerými klientmi reprezentujúcimi významné segmenty kreatívneho priemyslu; patria medzi nich najmä filmové produkčné a distribučné spoločnosti, poskytovatelia elektronických komunikačných služieb, reklamné agentúry, rozhlasoví a televízni vysielatelia, softvérové spoločnosti a iní nositelia autorských práv. Od roku 2008 je spoločnosť PubRes členom Creative Industry Forum, fóra združujúceho jednotlivé sektory kreatívneho priemyslu. Radoslav Kutaš spolupracuje so spoločnosťou PubRes od roku 2007 ako konzultant pre otázky médií, filmu a informačnej spoločnosti.

Program

13:30 - 15:00 Exkurzia - Elektromobilita a hybridný pohon
15:00 - 16:30 E-commerce trendy 2017
Jozef Dvorský, 
výkonný riaditeľ, Slovenská asociácia pre elektronický obchod
Reklama a e-commerce
Radoslav Kutaš, 
konzultant, PubRes s.r.o.
Odovzdávanie certifikátov absolventom kurzu Marketing CIMA A
Diskusia

Fotogaléria