Title:
3. MARKETING DAY
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Plánované konferencie organizované Intenzívou v Bratislave.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2024-04-12
 
Odborný partner
Hlavný partner
Špeciálny partner
Reklamný partner
Mediálny partner
Zdieľať na LinkedIn

3. MARKETING DAY

3. MARKETING DAY
Téma:Konferencie | Bratislava
Termín konania:20. september 2012
Miesto konania:BMW Tempus Club, Rožňavská 34, Bratislava

Poslanie Marketing Day

Marketing Day - biznis klub je zameraný na good practices a odbornú diskusiu manažérov firiem, špecialistov marketingu a obchodu. Podporuje výmenu skúseností všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike trhu, a pre ktorých je orientácia v marketingu nevyhnutnou požiadavkou efektívneho riadenia a zvyšovania konkurencieschopnosti firiem. Vytvára priestor na získavanie nových kontaktov a informácií. Podporuje kariérový rozvoj manažérov firiem a špecialistov. Na biznis klube sa stretávajú aj absolventi certifikovaných kurzov CIMA, ktorí prezentujú svoje projekty, ktoré sa im podarili úspešne realizovať v praxi.

  

Komu je kurz určený?

• manažérom firiem, ktorí ovplyvňujú efektívnosť a konkurencieschopnosť firiem,

• špecialistom z oblasti marketingu, obchodu, predaja,

• manažérom malých a stredných firiem,

• absolventom certifikovaných kurzov CIMA,

• lektorom, poradcom, konzultantom z oblasti obchodu a marketingu.

  

Cieľ

• vytvárať priestor na výmenu skúseností manažérov a podnikateľov,

• získať nové podnety, informácie, vzájomne sa inšpirovať, nadviazať nové kontakty,

• podporiť ďalšie vzdelávanie a rozvoj všetkých, ktorí majú záujem pochopiť marketingové procesy, ktoré podporujú zvyšovanie

 konkurencieschopnosti firmy na trhu, zvyšovanie kvalifikácie a osobnostný rozvoj podľa medzinárodných štandardov.

Speakers

Marketing Day je biznis klub zameraný na good practices a diskusiu manažérov z oblasti riadenia, marketingu a obchodu.
Podporuje výmenu skúseností všetkých, ktorí sa potrebujú orientovať v problematike trhu, a pre ktorých je orientácia v marketingu nevyhnutnou požiadavkou efektívneho riadenia a zvyšovania konkurencieschopnosti firiem. Vytvára priestor na získavanie nových kontaktov a informácií, rozvoj manažérov a špecialistov. Na klube sa stretávajú aj absolventi certifikovaných kurzov Marketing CIMA, ktorí prezentujú svoje projekty úspešne realizované v praxi.

 

Usporiadateľ
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Slovenský inštitút pre marketing (SIMA), n.o.

Organizačný garant
Ilona Hegerová, VKC INTENZÍVA, s.r.o.

 

Sekretariát
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5

 

Tel.: +421 2 682 86 616
Tel./Fax: +421 2 682 86 574
e-mail: konferencie@intenziva.sk
URL: www.intenziva.sk
 

 


 

Program

13:30 - 16:00 Biznis klub l. - pracovná časť

Bezkontaktné platby z pohľadu telekomunikačného operátora
Peter Helexa
, Corporate Development Senior Manager, Slovak Telekom, a.s.

Prečo je lojalita dôležitá? Tri roky fungovania Clubcard na Slovensku
Gabriel Točka
, Corporate Affairs Manager, Head Office, Tesco Stores SR a.s.


One Syngeta - Príbeh úspešného spájania úspešnej firmy

Rastislav Tirscher, Head of Customer Marketing CZ/SK, Syngenta Czech, s.r.o.


Ako som budoval značku "Zelená stavba"

Ľuboš Kolesár, konateľ Zelená stavba, s.r.o.


The Best Practices - diskusia

 

16:00 - 17:30 Biznis klub ll. – spoločenská časť
Indoor golf / Showroom BMW

 

 

   Gabriel Točka

    Corporate Affairs Manager, Head Office, Tesco Stores SR a.s.

 

 

 

   Rastislav Tirscher

   Head of Customer Marketing CZ/SK, Syngenta Czech, s.r.o.

 

 

Fotogaléria