Title:
Teória úzkych miest a jej efektívne aplikovanie
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-10-04
 
Zdieľať na LinkedIn

Teória úzkych miest a jej efektívne aplikovanie

Teória úzkych miest a jej efektívne aplikovanie
Téma:Logistics Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Miesto konania:Ostrava
Pre koho?Všetkým manažérom, logistom, vedúcim výroby, majstrom a plánovačom aj pracovníkom ITC, ktorí sa chcú naučiť aplikovať teóriu úzkych miest v prevádzkovej praxi a dosiahnuť rýchly pokrok pri zvyšovaní výkonu výrobných a obchodných systémov.
Čo získate?Pracovať s hypotézami a teóriami úzkych miest a rozvíjať ich v praxi, aplikovať päť-bodový Goldrattův algoritmus TOC, rozpoznať situácie, keď je aplikácia TOC najlepšie uplatniteľná.
Cena:395 EUR bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 360 EUR bez DPH)

Program

 • Pracovať s hypotézami teórií úzkych miest a rozvíjať ich v praxi,
 • aplikovať päť-bodový Goldrattův algoritmus TOC,
 • rozpoznať situáciu, keď je aplikácia TOC najlepšie uplatniteľná,
 • identifikovať úzke miesto materiálového toku a správne kalkulovať jeho kapacitu,
 • riadiť materiálový tok podľa úzkeho miesta,
 • vytvárať podmienky pre maximalizáciu využitia kapacity úzkeho miesta,
 • organizovať prácu v okolí úzkeho miesta,
 • aplikovať metodiku DBR (Drum-Buffer-Rope) v prevádzkovej praxi,
 • uplatniť koncept TOC pre riadenie celého dodávateľského reťazca (TOC & SCM - Supply Chain Management),
 • uplatniť koncept TOC pre riadenie projektov (CCPM - Critical Chain Project Management),
 • využiť prezentované a diskutované praktické skúsenosti z množstva projektov s aplikáciou TOC,
 • rozvinúť prípadové štúdie a s nimi spojené výpočty do vlastnej výrobnej, logistické či obchodné situácie...

Lektori, garanti

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. (1957) 
Prezident Logistickej akadémie, zakladajúci člen Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, člen americkej asociácie APICS a majiteľ spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku,  s.r.o.
Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a auditor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v Holandsku sa majoritne venuje logistike.
Je riešiteľom významných logistických projektov pre spoločnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., Třinecké železárny a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., Hella Autotechnik s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlhý rad ďalších veľkých, stredných i malých firiem.
Manažérske skúsenosti získal ako prvý riaditeľ logistiky spoločnosti BONATRANS GROUP a.s.
Popri riešení a realizácii logistických projektov je najmä vyhľadávaným lektorom a trénerom. Je hlavným autorom rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer.

moto:
Súhlasím s Henry Fordom, ktorý povedal: "Máte pravdu, ak si myslíte, že niečo nemôžete - a tiež keď si myslíte, že môžete!"


                                  Ing. Leo Tvrdoň, PD.D., ALog. (1960)
Viceprezident Logistickej akadémie, člen Komory logistických audítorov, vysokoškolský pedagóg na katedre podnikohospodárstva na Ekonomcikej fakulty VŠB - TU Ostrava, kde vyučuje logistiku a praktickú logistiku.
Je tiež spoluzakladateľom firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o. v Ostrave, zaoberá sa logistickým poradenstvom. Tu pracoval na pozícii projektového manažéra a zastával tiež funkciu konateľa spoločnosti.
Je riešiteľom alebo spoluriešiteľom projektov pre spoločnosť ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Siemens Elektromotory Mohelnice, ACO Industrie k.s...
Je expertom na problematiku modelovania procesov pomocou dynamickej simulácie.
Je tiež hlavným spoluautorom publikácie "Logistika v praxi".

Moto:
"Je dôležité dobre vzlietnuť, ale hlavne aj bezpečne pristáť."

Čo garantujem v Logistickej akadémii:
Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, a predovšetkým využitie simulácií pre riadenie materiálových tokov: konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok395 EUR79 EUR474 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG, ZOCR, SOPK)360 EUR72 EUR432 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.