Title:
Riadenie zásob a logistika nákupu WEBINÁR
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2020-08-04
 
Zdieľať na LinkedIn

Riadenie zásob a logistika nákupu WEBINÁR

 Riadenie zásob a logistika nákupu WEBINÁR

Webinár 2x tri hodiny v čase 9:00 - 12:00 h

Téma:Logistics Academy
Termín konania:27.- 28. máj alebo 25.- 26. jún 2020
Uzávierka prihlášok:22. máj 2020
Pre koho?Manažérom logisitiky, vyšším podnikovým manažérom, vedúcim nákupu - výroby - predaja
Cena:174 EUR

Čo budete potrebovať: 
Okrem internetového pripojenia, ktoré je podmienkou, je určite výhodou mikrofón a webkamera, lektor tak môže pohotovo reagovať na vaše otázky a viesť diskusiu. Počas webinára odporúčame využívať slúchadlá, ďalším odporúčaním je tiež využitie prehliadača "Google chrome", pri jeho využití sme zatiaľ neevidovali žiadne ťažkosti. Ďalším podporovaným prehliadačom je "Firefox" alebo "Opera".

Program

Na webinári sa naučíme:

1. Mať prehľad o účinných praktických metódach riadenia zásob.
2. Vykonávať správnu kategorizácie zásob nielen nakupovaných komponentov, ale aj rozpracované a hotové výroby, náhradných dielov a pod.
3. Orientovať v ekonomike riadenia zásob, logistike zásobovania a marketingovo orientovanému poňatiu nákupu.

Webináre prebiehajú online pomocou platformy Whereby.com. Prebiehajú ako skupinový hovor (napr. Skype, FaceTime, ...), avšak nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu. V pozvánke cca týždeň pred realizáciou webinára obdržíte link, prostredníctvom ktorého sa dostanete do virtuálnej miestnosti Logistickej akadémie a samozrejme tiež inštrukcie a jednoduchý návod, ako sa v tomto virtuálnom prostredí "pohybovať".

Lektori, garanti

 Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. (1957) 
Prezident Logistickej akadémie, zakladajúci člen Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, člen americkej asociácie APICS a majiteľ spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku,  s.r.o. 
Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a auditor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v Holandsku sa majoritne venuje logistike. 
Je riešiteľom významných logistických projektov pre spoločnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., Třinecké železárny a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., Hella Autotechnik s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlhý rad ďalších veľkých, stredných i malých firiem. 
Manažérske skúsenosti získal ako prvý riaditeľ logistiky spoločnosti BONATRANS GROUP a.s. 
Popri riešení a realizácii logistických projektov je najmä vyhľadávaným lektorom a trénerom. Je hlavným autorom rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer. 

Moto: 
Súhlasím s Henry Fordom, ktorý povedal: "Máte pravdu, ak si myslíte, že niečo nemôžete - a tiež keď si myslíte, že môžete!" 

Čo garantujem v Logistickej akadémii: 
Som jej prezidentom a mojím poslaním je slúžiť vám všetkým, ktorí sa budete uchádzať o niektorý z udeľovaných diplomov, a súčasne robiť len to, čo povedie k rastu prestíže Logistickej akadémie .... a tým aj významu a cene vašich titulov, ktoré si môžete uvádzať za svoje meno.

                                   Ing. Leo Tvrdoň, PD.D., ALog. (1960)
Viceprezident Logistickej akadémie, člen Komory logistických audítorov, vysokoškolský pedagóg na katedre podnikohospodárstva na Ekonomcikej fakulty VŠB - TU Ostrava, kde vyučuje logistiku a praktickú logistiku. 
Je tiež spoluzakladateľom firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o. v Ostrave, zaoberá sa logistickým poradenstvom. Tu pracoval na pozícii projektového manažéra a zastával tiež funkciu konateľa spoločnosti. 
Je riešiteľom alebo spoluriešiteľom projektov pre spoločnosť ŽDB GROUP a.s., Bohumín, Siemens Elektromotory Mohelnice, ACO Industrie k.s...
Je expertom na problematiku modelovania procesov pomocou dynamickej simulácie. 
Je tiež hlavným spoluautorom publikácie "Logistika v praxi".

Moto:
"Je dôležité dobre vzlietnuť, ale hlavne aj bezpečne pristáť."

Čo garantujem v Logistickej akadémii: 
Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania, a predovšetkým využitie simulácií pre riadenie materiálových tokov: konzultácie pre spracovanie projektov a ich vyhodnocovanie v rámci školenia logistiky.

Rudolf Malý, ALog.

 Je viceprezidentom pre vzdelávanie Logistickej akadémie, venuje sa nezávyslému poradenstvu a auditingu v oblati logistických procesov. Stal sa aj členom KOMORY logistických audítorov. V roku 2006 začal pôsobiť u popredného českého poskytovateľa komplexných logistických služieb spoločnosti PST CLC, a.s., kde od roku 2008 zastával pozíciu výkonného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva. Od roku 2012 po zlúčení s japonskou skupinou MITSUI-SOKO pokračoval ďalej ako výkonný riaditeľ a zároveň predseda predstavenstva. Zastával rôzne pozície v spoločnosti Kofola a.s., pričom od roku 2000 pôsobil v Kofole ako manažér logistiky pre skupinu Kofola (Česko, Slovensko, Poľsko a Maďarsko) a zodpovedal aj za plánovanie a riadenie výrobných operácií v skupine. Pracoval tiež aj ako obchodný riaditeľ so zodpovednosťou za riadenie skladových operácií a nákupu u obchodnej spoločnosti LOCO plus Praha

Moto:

"Ak je stanovený jasný cieľ, cestu k nemu možno vždy nájsť. To znamená, hľadaj spôsoby a nie dôvody. "

Čo garantujem v Logistickej akadémii: 

Tréning v celom priereze integrálneho logistického vzdelávania vrátane projektového riadenia, logistického auditu, problematiky outsourcingu logistických služieb a prezentačných zručností.

Obchodné podmienky

Storno podmienky

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do piatich dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov 

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok145 EUR 29 EUR174 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.