Title:
Logistika námornej prepravy NOVINKA
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-11-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Logistika námornej prepravy NOVINKA

Logistika námornej prepravy NOVINKA
Téma:Logistics Academy
Termín konania:Podľa záujmu
Miesto konania:Ostrava
Pre koho?Referentom, manažérom dopravných / logistických oddelení, ale aj manažérom oddelenia nákupu dopravných a logistických služieb.
Čo získate?Praktické postrehy, informácie a odporúčania pre konkrétne realizácie: kontajnerovej prepravy, cestnej, železničnej a lodnej dopravy.
Cena:200€ bez DPH

Program

Diskusia aktualizovaných vedomostí a využitie praktických skúseností

  • Seminár rešpektuje Váš spôsob práce, osobitý prístup k problematike, vzdelanie, vedomosti a skúsenosti zodpovedných osôb oddelenia logistiky a dopravy.
  • Má v úmysle využiť detailnú znalosť všetkých týchto aspektov ako výhody na vytvorenie na mieru šitého riešenia pre danú realizáciu / projekt.
  • Výsledkom je  logistický plán s termínovaným časovým rozvrhom jednotlivých činností a pridelením zodpovedných osôb k týmto činnostiam.
  • Seminár je možno využiť aj pre teoretické školenie v oblasti predpisov, dokumentácie a bežnej praxe v odbore námornej prepravy s uvedením konkrétnych príkladov úspešných realizácií.

Lektori, garanti

 Bc. Radek Hoško

Je špecialista námornej logistiky s 25 - ročnou praxou na pozíciách operatívy / obchodu / projektového manažmentu vrátane realizácie prepráv nadmerných a ťažkých kusov. Aktuálne pracuje na pozícii so zameraním najmä na nákup služieb a realizáciu servisu námornej logistiky, dovozu surovín do výroby a vývozu hotových výrobkov.
Absolvoval štátne skúšky z anglického jazyka - úroveň C2, pravidelné kurzy prepravy nebezpečného tovaru ADR / RIM / IMO a získal certifikát Manažéra dopravy, akreditovaný MŠ SR.

Motto: "V živote je potrebné sa pre niečo zapáliť, v krematóriu už je neskoro."

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie. 

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok200 €40 €240 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.