Title:
Jednorazovosť ako systémová chyba
URL:
https://www.intenziva.sk
Description:
Logistickú akadémiu Vám ponúkame v spolupráci so spoločnosťou PQL poradenství pro kvalitu a logistiku s.r.o
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2022-11-29
 
Zdieľať na LinkedIn

Jednorazovosť ako systémová chyba

Jednorazovosť ako systémová chyba

Získajte komplexný pohľad na obaly vo svete logistiky (kurz)

Téma:Logistics Academy
Termín konania:podľa záujmu
Pre koho?manažérom logisitky, vyšším podnikovým manažérom, vedúcim nákupu - výroby - predaja
Čo získate?získate možnosť, ako z problémov centra, urobiť centrum profitové, kontrolné a riadiace.
Cena:295€ bez DPH

Program

 • definícia pojmov,
 • aktuálny stav a technológie,
 • existujúce nástroje manažmentu obalových kont,
 • systémy aplikované v priemyselnej praxi,
 • delenie zodpovedností v rámci subdodávok,
 • lokálne a globálne aspekty,
 • interné a externé toky obalov a ich sledovanie,
 • jednorazové obaly a ich uplatnenie,
 • vratné obaly,
 • ďalšie kategórie,
 • nové technológie a materiály aplikované vo výrobe obalov,
 • sustainability a udržateľnosť z pohľadu obalov,
 • novinky na trhu,
 • obal ako KPI,
 • Je obal odpad?,
 • príklady z priemyselnej a logistickej praxe,
 • nové nástroje manažmentu obalov,
 • prípadové štúdie aplikovateľnosti a aplikácie zmien,
 • ďalšie pojmy.

Celý kurz je koncipovaný ako interaktívna platforma, ktorej efektivita je daná zapojením všetkých účastníkov do diskusie a procesu. V rámci kurzu bude daná možnosť vyjadrovať sa nielen k preberanej téme, ale vniesť do procesu aj vlastné skúsenosti s možnosťami nájsť riešenie prípadných problémov a to vrátane nákladovosti, strát, chybovosti a ďalších položiek.


Prečo absolvovať tento seminár?

Cieľom kurzu je ukázať odlišný prístup a vrátiť obalom v nastavení logistiky miesto, ktoré im patrí, a to bez ohľadu na to z akého sú materiálu, či akú dlhú cestu majú za sebou. Jedna z kľúčových tém je pochopenie skutočnosti, ktorá bola použitá aj za názov tohto kurzu, teda, že JEDNORAZOVOSŤ je systémovou chybou a u obalov to platí stonásobne. 

Obaly patria k logistike rovnako ako doprava, skladovanie a manipulácia. Dokonca sú viac, než len obyčajnou šupkou, ktorá bráni poškodeniu tovarov a výrobkov. Sú základným stavebným kameňom logistiky. Bohužiaľ, táto skutočnosť je často zabudnutá a obal sa stal tým posledným, čo niekoho zaujíma.

Lektori, garanti

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. (1957) 
Prezident Logistickej akadémie, zakladajúci člen Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku, člen americkej asociácie APICS a majiteľ spoločnosti PQL poradenstvo pre kvalitu a logistiku,  s.r.o. 

Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a auditor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v Holandsku sa majoritne venuje logistike. 
Je riešiteľom významných logistických projektov pre spoločnosti VÍTKOVICE a.s., BONATRANS GROUP a.s., Třinecké železárny a.s., TATRAVAGÓNKA POPRAD a.s., Hella Autotechnik s.r.o., BOCHEMIE a.s., KOFOLA a.s., HM Partners s.r.o. a dlhý rad ďalších veľkých, stredných i malých firiem. 
Manažérske skúsenosti získal ako prvý riaditeľ logistiky spoločnosti BONATRANS GROUP a.s. 
Popri riešení a realizácii logistických projektov je najmä vyhľadávaným lektorom a trénerom. Je hlavným autorom rozsiahlej publikácie "Logistika v praxi" vydavateľstva Verlag Dashöfer. 

moto: 
Súhlasím s Henry Fordom, ktorý povedal: "Máte pravdu, ak si myslíte, že niečo nemôžete - a tiež keď si myslíte, že môžete!" 

Čo garantujem v Logistickej akadémii: 
Som jej prezidentom a mojím poslaním je slúžiť vám všetkým, ktorí sa budete uchádzať o niektorý z udeľovaných diplomov, a súčasne robiť len to, čo povedie k rastu prestíže Logistickej akadémie .... a tým aj významu a cene vašich titulov, ktoré si môžete uvádzať za svoje meno.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.

Online prihláška


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295€59 € 354 €
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)260 € 52 € 312 €

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.