Title:
Jazykové kurzy | Bratislava
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Firemné jazykové kurzy na mieru.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2018-07-20
 

Jazykové kurzy | Bratislava

...better language, more opportunities...
...bessere Sprachkenntnisse vielfältigere Arbeitsmöglichkeiten...
...лучший язык – более возможностей...

Ponúkame

FIREMNÉ, INDIVIDUÁLNE KURZY (angličtina, nemčina, ruština)

Realizujeme kurzy cudzieho jazyka na objednávku pre firmy, organizácie a súkromné osoby, ktoré požadujú flexibilitu, kreativitu  a individuálny prístup. Špecializujeme sa na individuálne kurzy a kurzy pre malé skupiny, ktoré sú „šité na mieru“ podla vašich požiadaviek.

 Čo získate? (podľa jazykových úrovní a za predpokladu, že ste dostatočne motivovaní)

  • naučíte sa efektívne a sebavedome komunikovať v cudzom jazyku,
  • porozumiete gramatike a aktívne sa ju naučíte používať pri komunikácii,
  • budete disponovať najpoužívanejšou slovnou zásobou,
  • zvládnete diskusiu, argumentáciu, názorovú konfrontáciu,
  • naučíte sa pohotovo reagovať v každodenných pracovných a životných situáciách,
  • osvojíte si jazykové vedomosti a zručnosti - čítanie, hovorené slovo, písanie a počúvanie.