Title:
Praktická personalistika - ako zefektívniť personálne procesy vo firme (seminár)
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Semináre z oblasti HR ponúkajú široký okruh tém a vytvárajú priestor na získanie aktuálnych informácií, spätnú väzbu a inšpiráciu. Získate komplexné vedomosti z oblastí ako LinkedIn, Employer Branding, Business Partnering a mnohé ďalšie.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2017-08-19
 

Praktická personalistika - ako zefektívniť personálne procesy vo firme (seminár)

Praktická personalistika - ako zefektívniť personálne procesy vo firme (seminár)
Téma:HR Academy | Semináre
Termín konania:podľa záujmu
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol) mapa
Pre koho?personálnym manažérom a špecialistom manažérom a majiteľom firiem
Čo získate?získate praktické inšpirácie k zefektívneniu fungovania procesov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, zoznámite sa s trendmi v riadení ľudských zdrojov, budete mať priestor pre zdieľanie skúseností

Prečo absolvovať tento seminára?

Seminár je spojený s diskusiou. Máte možnosť zdieľať skúsenosti s kolegami a lektorom. Výučba je obohatená príkladmi z praxe.

Program

1. Strategický prístup k riadeniu ľudských zdrojov - väzba na vnútorné a vonkajšie prostredie organizácie
2. Modely riadenia personálnych útvarov, kedy prejsť z klasického modelu na partnerský model
3. Ako určiť priority v oblasti riadenia ľudských zdrojov
4. Trendy v nastaveniach nosných personálnych procesov:
- Personálne plánovanie
- Nastavenie požiadaviek na spôsobilosť - kompetencie, popisy pracovných miest, kompetenčné modely...
- Získavanie a výber zamestnancov ako súčasť personálneho marketingu
- Riadenie integračného a adaptačného procesu nových zamestnancov
- Riadenie pracovného výkonu - ako implementovať nový systém hodnotenia, ako zefektívniť existujúci systém hodnotenia
- Riadenie pracovnej kariéry, práca s kľúčovými zamestnancami, s talentami
- Systematický prístup k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov
- Personálny controlling ako podporný proces

Mohlo by vás ďalej zaujímať

Lektori, garanti

PhDr. Zdeňka Brázdová

Je certifikovaná konzultantka a lektorka pre HR a manažment, členka Rady Asociácie trénerov a konzultantov managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátane firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike.
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. 

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie on line cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel/fax: 02-682 86 574
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100
Špecifický symbol pri platbe prevodom: 
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX

 

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok265 EUR53 EUR318 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)245 EUR49 EUR294 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.