Title:
Firemné a individuálne jazykové kurzy
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Firemné jazykové kurzy na mieru.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2018-09-21
 

Firemné a individuálne jazykové kurzy

Firemné a individuálne jazykové kurzy
Téma:Jazykové kurzy | Bratislava
Termín konania:celoročne
Miesto konania:na základe dohody - v priestoroch VKC Intenzíva alebo vo vašej firme

Intenzívna metóda

Komunikatívny prístup vo výučbe cudzích jazykov - "Communicative teaching method" v súlade so štandardmi "Common European Framework" (CEF) a nácvik všetkých štyroch jazykových zručností: čítanie, počúvanie, hovorenie a písanie.

Program

Obsahové zameranie a program výučby

  • obsah a program kurzu bude stanovený vždy individuálne a prispôsobený vašim cieľom a požiadavkám,
  • výučba bude nastavená v závislosti od výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb, vstupných testov alebo ústneho pohovoru pred začiatkom kurzu,
  • zaradíme potenciálnych účastníkov do jednotlivých vedomostných úrovní a foriem kurzov (individuálna, skupinová, klasická, intenzívna) podľa požiadavky objednávateľa.

Metodika výučby
Výber vhodných metodických postupov bude zodpovedať jednotlivým jazykovým úrovniam účastníkov s využitím interaktívnych spôsobov výučby, práce s textom a nahrávkami – audio, video, simulácie modelových situácií, kreatívnych aktivít vo dvojiciach, skupinách a samostatnej práci.

Učebný materiál
Učebný materiál odporučíme a zabezpečíme podľa formy a úrovne kurzu. Pri výučbe konverzácie je možné využit aj vnútrofiremné odborné materiály, ktoré pred začatím kurzu lektor prispôsobí potrebám výučby.

Spôsob hodnotenia a overovania nadobudnutých vedomostí
V priebehu štúdia sú účastníci kurzu monitorovaní formou kontrolných testov.
Po skončení dohodnutého bloku odučených hodín overíme nadobudnuté vedomosti účastníkov kurzu formov záverečného testu resp. riadeného rozhovoru s lektorom a nezávislou osobou (podla dohody s klientom).

Výstupy budú vyhodnotené a účastníci po splnení kritérií dostanú osvedčenie a hodnotiaci list.
Na základe vami zadefinovaných požiadaviek zhodnotíme, do akej miery jazykový kurz splnil očakávania a poradíme, aké sú dalšie možnosti jazykového rozvoja účastníkov kurzu.
Referencie dodáme na požiadanie.

Lektori, garanti

Lektori, s ktorými spolupracujeme, musia spĺňať stanovené kritériá. Spolupracuje s viac ako 60 externými lektormi, ktorí majú zodpovedajúcu kvalifikáciu, t.j. univerzitné vzdelanie v príslušnom odbore, alebo medzinárodné certifikáty potvrdzujúce ich zodpovedajúcu úroveň jazykového vzdelania a väčšina z nich absolvovala dlhodobé študijné pobyty v zahraničí. Výsledky práce lektorov sú priebežne monitorované. Hodnotenie lektorov realizujeme vždy po ukončení bloku výučby a celkové hodnotenie raz ročne. Lektorov do kurzov vyberáme na základe predchádzajúcich hodnotení, čím garantujeme kvalitu lektora.

Obchodné podmienky

Len na objednávku. V prípade záujmu napíšte na kurzy@intenziva.sk alebo zavolajte na infolinku 0907 133 500.

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Tel: 02-682 86 574, 617 tel/fax: 02-682 86 574
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu: 2629253178/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 317
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku


Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.