Title:
Ako riadiť pracovnú kariéru (seminár)
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Semináre z oblasti HR ponúkajú široký okruh tém a vytvárajú priestor na získanie aktuálnych informácií, spätnú väzbu a inšpiráciu. Získate komplexné vedomosti z oblastí ako LinkedIn, Employer Branding, Business Partnering a mnohé ďalšie.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2019-01-23
 

Ako riadiť pracovnú kariéru (seminár)

Ako riadiť pracovnú kariéru (seminár)

Ako pracovať s talentami v období krízy

Téma:HR Academy | Semináre
Termín konania:podľa záujmu
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol), mapa
Pre koho?pre manažérov a špecialistov HR, pre personalistov, manažérov na rôznych pozíciách, ktorí potrebujú pre svoje efektívne riadenie ľudí informácie z danej oblasti
Cena:295 EUR bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 260 EUR bez DPH)

Prečo prísť na tento seminár?

Kariéra je profesionálna cesta jednotlivca v organizácii - zamestnanci sú síce tvorcami vlastnej kariéry, to však nezaručuje vždy uspokojovanie potrieb firmy a neumožňuje "víťazstvo najlepších". V súčasnej dobe hospodárskej krízy má riadenie pracovnej kariéry dôležité miesto v manažmente ľudských zdrojov, a to hlavne vo vzťahu k určovaniu kľúčových pozícií  a kľúčových zamestnancov firmy. Má však tiež svoje riziká, s ktorými je nutné počítať.

 

Čo získate?  

 • dozviete sa, aký je praktický význam riadenia pracovnej kariéry v nadväznosti na aktuálnu ekonomickú situáciu i aktuálnu situáciu na trhu práce, 
 • uvedomíte si, čo je  dôležité v projektoch riadenia pracovnej kariéry v dobe ekonomickej krízy, väzbu tejto problematiky na určovanie kľúčových pracovných pozícií a starostlivosť o kľúčových zamestnancov,
 • dostanete odpoveď na otázku, či je vhodné riadiť systematicky pracovnú kariéru v období nestability alebo dokonca v období prepúšťania zamestnancov,
 • zoznámite sa s možnými prístupmi k problematike riadenia pracovnej kariéry,
 • získate prehľad, prečo je dôležité určiť východiská a ciele riadenia pracovnej kariéry, jej väzbu na firemnú stratégiu, stratégiu riadenia ľudských zdrojov a firemnú kultúru,
 • uvedomíte si, na aké otázky je treba odpovedať pri príprave a realizácii projetu "Talent Management", 
 • zvládnete kroky tvorby kariérových plánov a plánov osobného rozvoja,
 • získate informácie o základných činnostiach a postupoch riadenia pracovnej kariéry, ako zamestnancov inšpirovať a motivovať,
 • vymeníte si skúsenosti z tejto oblasti, ktorá nemá expertné riešenia a je sprevádzaná celým radom otázok. 

 Mohlo by vás ďalej zaujímať

Program

 • Východiská riadenia pracovnej kariéry – stratégia manažmentu ľudských zdrojov, hodnotenie zamestnancov, hodnotenie osobnej kariérovej kotvy

 • Na čo sa sústrediť v riadení pracovnej kariéry v období nestability a ekonomickej krízy, akú väzbu má táto oblasť na určovanie kľúčových pracovných  pozícií a na starostlivosť o kľúčových zamestnancov

 • Politika riadenia pracovnej kariéry, algoritmus činností riadenia pracovnej kariéry, typy mobility

 • Otázky spojené s prípravou a realizáciou projektu "Talent Management"

 • Praktický význam riadenia pracovnej kariéry pre organizácie - možné prístupy k vytváraniu systémov personálnych rezerv, plány následníctva

 • Plánovanie kariéry jednotlivcov – osobné ciele pracovníkov, jednania a dohody o stanovení cieľa kariéry a krokoch k jej dosiahnutiu

 • Individuálne plány vzdelávania ako súčasť plánu pracovnej kariéry i systému vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Mohlo by vás ďalej zaujímať

Lektori, garanti

Lektori zaradení do našej databázy spĺňajú tieto kritériá: ukončené vysokoškolské vzdelanie, odborná viacročná prax, formálne preukázateľné pedagogické alebo lektorské zručnosti vo vzdelávaní dospelých, referencie. Lektorov do kurzov vyberáme na základe predchádzajúcich hodnotení. V databáze sú aj zahraniční lektori pre výučbu jazykov, marketingu, RĽZ a manažérskych zručností.


Odborná garantka a lektorka seminára

PhDr. Zdeňka Brázdová

Certifikovaná konzultantka a lektorka pre RĽZ a manažment
Členka Rady Asociácie trenérov a konzultantů managementu ČR (ATKM).
Lektorka má praktické skúsenosti z realizácie komplexnej manažérskej prípravy v mnohých firmách a inštitúciách v ČR a SR vrátame firiem so zahraničnou účasťou, konzultačne spolupracovala na projektoch tvorby a zdokonaľovania systému riadenia ľudských zdrojov v množstve firiem a organizácií v Českej i Slovenskej republike. 
Má skúsenosti z implementácie a zdokonaľovania systému RĽZ vo firmách a organizáciách vrátane ich aplikácie v systémoch riadenia kvality podľa noriem ISO 9001.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do siedmych pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta sedem a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie na sekretariát akcie poštou, faxom, e-mailom alebo on line cez www.intenziva.sk.

Organizátor vám zašle registračný list s pokynmi na úhradu dohodnutej čiastky. Ak ste vyznačili platbu na základe faktúry, obdržíte aj preddavkovú faktúru.

Daňový doklad v obidvoch prípadoch obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.
Ochrana osobných údajov
Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5

IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888

Tel:02-682 86 574, tel/fax: 02-682 86 574

e-mail: kurzy@intenziva.skwww.intenziva.sk
Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5

č.účtu : 2629253178/1100

IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX
Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295 EUR59 EUR354 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG a členom ZOCR, SOPK)260 EUR52 EUR312 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.