Title:
Ako byť úspešný ako Jack Welch - Novinka
URL:
http://www.intenziva.sk
Description:
Kurzy poskytujú komplexné vedomosti z oblasti Marketingu a Sales vrátane najnovších trendov Digitálneho Marketingu s dôrazom na prepojenie teórie s praxou, pomôžu zvýšiť vašu kvalifikáciu, kompetencie a odbornosť.
Keywords:
vzdelávanie, konferencie, cerd, marketing, management
Language:
sk
Author/a:
intenziva.sk
Contributor/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Publisher/a:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Intellectual property rights:
PaedDr. Ilona HEGEROVÁ
Creation date:
2018-11-21
 

Ako byť úspešný ako Jack Welch - Novinka

Ako byť úspešný ako Jack Welch - Novinka

Seminár

Téma:Marketing & Sales Academy | kurzy & semináre
Termín konania:Podľa záujmu
Miesto konania:VKC INTENZÍVA, s.r.o., Bratislava, Kutlíkova 17 (Technopol), mapa
Pre koho?pre manažérov, pre marketérov a obchodníkov, pre všetkých, ktorí komunikujú s ľuďmi a chcú svoju prácu robiť efektívne
Čo získate?praktickú a jedinečnú typológiu, s ktorou Jack Welch dokázal pracovať s ľuďmi v oblasti marketingu a obchodu
Cena:295 EUR bez DPH (cena pre klientov VKC Intenzíva: 260 EUR bez DPH)

Prečo absolvovať tento  seminár?

Jack Welch alias John Francis Welch jr. bol najdlhšie slúžiacim výkonným riaditeľom spoločnosti General Electric. V jej čele se stal jedným z najrešpektovanejších biznismenov druhej polovice 20. storočia.
Výnimočné manažérske a obchodné zručnosti a marketingový talent ho posunuli do čela tejto významnej spoločnosti.
Welch si dokázal získať kľúčových manažérov. Jeho krédom bolo: keď niečo robíš, musíš to mať aspoň trochu rád. Nieje dobré brať nejakú prácu len kvôli rodičom, priateľom alebo prestíži. Musí ťa baviť! 

Účastníci začnú sebapoznávaním, využijú metodiku od Jacka Welcha (jeden z najlepších manažérov sveta) na sebapoznanie, na určenie svojich silných stránok.
Na základe tejto typológie dokážu: 

 • rýchlo rozpoznať efektívnu komunikáciu s obchodným partnerom, ľuďmi v spoločnosti,
 • používať kľúčovú marketingovú terminiológiu,
 • využívať všetko prakticky na motiváciu a prípravu obchodných  ponúk a rokovaní.

Mohlo by vás zaujímať

Program

Štruktúra programu

 • Novinky v komunikácii - prepojenie IQ, EQ a CQ inteligencie (dnešné storočie je nazývané "storočie zmeny", bez empatie a tvorenia myslenia a vzdelávania v soft skills len talentovaný a nadaný zamestnanec v praxi neobstojí).
 • Metodika Jacka Welcha - aké mám silné stránky
 • Využitie metodiky pre všetky zložky komunikácie - osobná, telefonická i písomná, ako prakticky rozpoznať partnera v komunikácií a dohodnúť sa efektívne
 • Novinky v net-etikete (písomná komunikácia po sieti)
 • Využitie metodiky v obchodnom konaní
 • Ako využiť metodiku v marketingu - kľúčové slová a práca s cieľovými skupinami
 • Motivácia a ako túto typológiu prakticky využiť k vlastnej motivácii

Vzdelávanie bude vedené interaktívne, s prvkami moderných metód koučovania a poradenstva, vždy so spätnou väzbou do pracovnej praxe a s konkrétnym nastaveným akčným plánom, podľa cieľov SMARTER.

POZNÁMKY:
Účastníci sa zoznámia s významom praktickej typológie, pre riadenie komunikácie osôb aj skupín, precvičia si jednotlivé vedomosti zručnosti do praxe, naučía sa pracovať s modernými koučovacími nástrojmi a vytvoria si pozitívny prístup k vlastnému rozvoju a naučia sa techniku používať aj vo vlastnom vzdelávaní.

Vzdelávací program tak zvýši ich profesionálnu úspešnosť a posilní ich kompetencie vo vlastnej spoločnosti.

PROGRAM BUDE OBSAHOVAŤ:

 • Odporúčania do praxe
 • Nastavenie akčných plánov pre jednotlivých účastníkov
 • Karty nápovede do praxe

Teoretické poznatky budú prezentované vo forme krátkych úvodov a zhrnutí. Súčasťou seminára bude priebežné sledovanie a vyhodnocovanie spätnej väzby od účastníkov, prípadné korekcie a pružné reagovanie na aktuálne požiadavky.

Lektori, garanti

  Bc.  Pavlína Langerová 
Vystudovala na Vysoké škole mezinárodních vztahů v Praze,  obor marketing a PR. Je absolventkou kurzu CIMA  Aakreditovaným  lektorem programu CIMA i certifikovaný   lektor  pro vzdělávání dospělýchSama pracovala v několika  manažerských a obchodních funkcích (obchodní a personální ředitelka společnosti Manpower, FONS Motorola, Perspektiva apod.).
Své dlouholeté praktické zkušenosti uplatňuje v organizování kurzů pro rozvoj lidského potenciálu a v poradenství. Poznatky z marketingu, managementu a výstavnictví přednášela je jako externista na MU v Brně, VUT a VŠE v Praze, také v rámci programů MBA.
 
Je certifikovaný mezinárodní kouč s bohatou praxí. V současnosti spolupracuje jako externí lektor marketingu a managementu v několika uznávaných českých i mezinárodních firmách. 
Kromě marketingu se zaměřuje na komunikační a obchodní dovednosti, vyjednávání, argumentaci, výstavnictví, prezentační dovednosti, business etiketu (zkouška u p. Ladislava Špačka), týmovou spolupráci, koučování, asertivitu a řešení konfliktů a rétoriku.

Obchodné podmienky

Storno podmienky
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť akciu. V prípade jej zrušenia bude poplatok vrátený klientovi v plnej výške. Klient môže zrušiť registráciu len písomne, najneskôr však do desiatich pracovných dní pred konaním akcie. Stornovací poplatok je 20% zo zaregistrovanej ceny. Pri zrušení registrácie zo strany klienta desať a menej pracovných dní pred konaním akcie bude faktúrovaný 100% poplatok. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.

Ako sa registrovať
Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do siedmych pracovných dní pred začatím akcie online cez www.intenziva.sk.
Organizátor vám zašle potvrdenie o prijatí prihlášky.
Daňový doklad dostanete v deň realizácie akcie.

Ochrana osobných údajov

Sekretariát akcie
Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
IČO: 357 95 379, IČ DPH: SK 2020279888
Infolinka 0907 133 500
e-mail: kurzy@intenziva.sk
www.intenziva.sk


Bankové spojenie
Tatrabanka, a.s., pobočka 24, Tupolevova 3a, 850 05 Bratislava 5
č.účtu : 2629253178/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2925 3178
SWIFT: TATR SK BX

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami akcie.


Online prihláška

Účastník školenia
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.2
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *
Účastník školenia č.3
Meno *
Priezvisko *
Funkcia *
Firma *
Telefón *
E-mail *


  Kontaktná osoba (ak účastníka prihlasuje iná osoba)
Kontaktná osoba
Meno
Priezvisko
Funkcia
Firma
Telefón
E-mail

Fakturačné údaje **
Firma *
Ulica *
Mesto *
PSČ *
IČO *
DIČ *
IČ DPH
IBAN *
SWIFT

  Pridajte poznámku

Poplatokcena bez DPHDPH 20%cena s DPH
Účastnícky poplatok295 EUR59 EUR354 EUR
Zľava (ak ste sa už školili v Intenzíve/TCG, ZOCR, SOPK)260 EUR52 EUR312 EUR

Opíšte kód *
Opíšte kód

* Povinné položky
** Ak sa prihlasujete ako súkromna osoba, napíšte nám e-mail na kurzy@intenziva.sk, prihlášku nevypĺňajte.

Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas  s obchodnými podmienkami akcie.